Úvodná snímka

S našimi službami ...

  • vyučovanie anglického jazyka
  • preklady
  • tlmočenie
  • poradenská a konzultačná činnosť
  • organizovanie kurzov, školení a seminárov
  • služby v oblasti informačných technológií

...budete úspešní