Výučba anglického jazyka

Moderná individuálna výučba prispôsobená zákazníkovi.

Individuálny prístup

Firma Allegra, s.r.o. sa zameriava na jednu z najefektívnejších metód vyučovania cudzích jazykov - metódu individuálneho prístupu. Mnohí z vás už určite vyskúšali viaceré spôsoby učenia sa cudzieho jazyka. Treba si však uvedomiť, že každý z nás je jedinečný, a preto metóda, ktorá inému vyhovuje, nemusí vyhovovať práve vám.

Učebný plán

Naším cieľom je presvedčiť vás o tom, že i vy môžete ovládať cudzí jazyk. Individuálny prístup pre nás neznamená len učiť sa s lektorom, ale vypracovať vám taký učebný plán, ktorý bude zohľadňovať vaše jazykové znalosti, profil vašej osobnosti a samozrejme vaše potreby.

Ponuka

  1. príprava na medzinárodné certifikáty (FCE, TOEFL)
  2. príprava na novú maturitu
  3. príprava na vstupný pohovor pre zahraničného zamestnávateľa
  4. slovenčina pre cudzincov
  5. všeobecná jazyková príprava (všetky jazykové úrovne)
  6. špeciálna jazyková príprava (business, medicína, stavebníctvo, šport)

Miesto a čas výučby

Výučba prebieha u zákazníka alebo v priestoroch pracoviska firmy na Včelárskej ulici č. 2 v Bratislave.

Čas výučby sa stanoví po dohode so zákazníkom.

SnímkaUčebne