Konzultácie

Zistenie úrovne znalosti anglického jazyka, testy, učebné plány.

Kurzy

Posúdenie úrovne znalostí jazyka

Pred začiatkom výučby jazyka vám doporučujeme overiť si vaše jazykové znalosti pomocou zaraďovacieho testu, čo nám pomôže efektívne vytvoriť pre vás individuálny učebný plán.

Testy

Otestovanie úrovne jazykových znalostí klientov. Spracovanie testov pre klientov

  • Všeobecné posúdenie úrovne
  • Posúdenie znalostí odbornej terminológie
  • Spracovanie kvalifikačných postupov

Spracovanie testov

  • Zaraďovacie testy
  • Kvalifikačné testy
  • Prijímacie testy
  • Spracovanie testov podľa idividuálnych požiadaviek

Učebné plány

Spracovanie individuálnych učebných plánov. Posúdenie učebných plánov